Hemşireler yaşlıların kaliteli sağlık bakımı almasında anahtar bir rol oynar.

Nüfusumuz yaşlanıyor.

Dünyada ve ülkemizde yaşlı bireylerin sayısı hızla artmaktadır. Hemşirelerin, yaşlı bireylerin değişen ve yaşamın bu dönemine özgü sağlık bakım gereksinimlerini karşılayabilecek donanıma sahip olmaları büyük önem taşımaktadır.  Geriatri Hemşireliği Derneği olarak kuruluş hedeflerimiz;

 • Yaşlıların gereksinimlerine uygun kaliteli bakım alma  hakkının savunuculuğunu yapmak ,
 • Bu alandaki hemşirelik kaynakları arasında güç birliği oluşturmak,
 • Hemşirelerin bu alanda mesleki  gelişimine katkıda bulunmak ve
 • Toplumda yaşlılıkla ilgili konularda  farkındalık ve duyarlılık geliştirecek etkinliklerde bulunmaktır.

Geriatri Hemşireliği Derneği olarak uluslararası politikaları benimsemekteyiz;

 • Yaşlı bireyler, genç yetişkinlerden farklı olan fizyolojik, fonksiyonel ve psikososyal  gereksinimlerine uygun bakım almalıdır.
 • Hemşireler 65 yaş ve üzerindeki bireylerin sağlık durumunun her bireyde farklı olabileceğinin bilincinde olmalı ve sağlıklı, hasta ve bağımlı yaşlıların gereksinimlerine ve kültürel farklılıklarına uygun bakım verebilecek donanımda olmalıdır.
 • Tüm hemşireler yaşlı bakımı konusunda kanıta dayalı bilgi birikiminin farkında olmalıdır.
 • Hemşirelik eğitim programları yaşlı bakımına ilişkin yeterlilikleri sağlayacak konuları içermelidir.
 • Yaşlı bireylerin bakımı konusu hastanelerde görev yapan hemşirelerin ve diğer personelin hizmet içi ve eğitimlerinde temel konulardan biri olmalıdır.
 • Hastaneler, evde bakım kurumları, yaşlı bakım evleri ve yaşam merkezi gibi kurumsal ortamlarda yaşlı bireylerin “en iyi” bakımı almasını destekleyecek sistemler kurulmalıdır.
 • Yaşlı bireylerin bakımı hemşireliğin her alanında ve tüm hemşirelerin  sorumluluğu olarak görülmelidir.
 • Geriatri hemşireliği derneği uygulama alanlarında görev yapan hemşireler için yaşlı bireylerin bakımı konusunda bir kaynak olarak görülmelidir.

Derneğimiz katkı ve katılımlarınızla güçlenecektir.

Saygılarımızla…

Resim yazısı