Emine Bulut’un ‘ÖLMEK İSTEMİYORUM’ çığlıklarıyla 10 yaşındaki kızının gözleri önünde katledilmesi
aklı ve vicdanı olan herkesi yasa boğmuştur.
Emine Bulut gibi pek çok kadın her gün boşanmak, ayrılmak istediği, eski kocaları, partnerleri
tarafından ölüm tehdidi alıyor ya da öldürülüyor. Kadınların şiddet beyanlarını sorgulayan, evlilik ve
boşanmayla elde ettiği yasal haklarının ellerinden alınmasına yönelik söylem ve düzenlemeler kadınların
“temel insan hakkı” olan yaşam hakkını yok ediyor. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile üstün olduğu
safsatasıyla yetiştirilen erkekler, töre ve namus denince kadından başlayan iki yüzlü yaklaşımlar, kadına
şiddeti özendiren ve normalleştiren medya ve hukukun vicdanları yaralayan yorumları, sağlık insan
gücünün temel unsurları olarak bizleri derinden üzmektedir.
Neredeyse her gün bir kadın cinayetinin yaşandığı ülkemizde; kamu yöneticilerinin, siyasetçilerin,
medya kuruluşlarının, sivil toplum temsilcilerinin, sanatçı ve yazarların kadına karşı cinsiyetçi yaklaşım ve
şiddete karşı iş birliği içinde olmalarının önemi açıktır.
Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği ile destek veren Türk Hemşireler Derneği ve tüm hemşire
dernekleri olarak cinsiyete dayanan, kadını inciten,toplumda geri ve üretimsiz kılan, kadına zarar veren
fiziksel, cinsel ve ruhsal şiddeti kabul etmediğimizi ve karşısında olduğumuzu bildiriyoruz. Kadın
cinayetlerini ve kadına karşı şiddeti önlemek için destek vermek üzere kamu ve sivil toplum kuruluşları,
sağlık meslek üyeleri ve hemşire dernekleri ile her türlü dayanışma ve işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu
tüm kamuoyuna duyururuz.

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Yönetim Kurulu

Destekleyen  Dernekler


 

Resim yazısı