YÖNETİM KURULU


Adı Soyadı


Görev Ünvanı   


Sevgisun Kapucu Başkan
Ebru Akgün Çıtak Başkan Yardımcısı
Güler Balcı Alparslan Genel Sekreter
Huri Seval Gönderen Çakmak Genel Sekreter Yardımcısı
Yeter Kitiş Sayman
Münevver Özcan Üye
Emine Özer Küçük Üye

DENETİM KURULU


İmatullah Akyar

Tuğçe Türten Kaymaz

Sebile Özdağ
Resim yazısı