YÖNETİM KURULU


Adı Soyadı


Görev Ünvanı   


Sevgisun Kapucu Başkan
Huri Seval Gönderen Çakmak Başkan Yardımcısı
Güler Balcı Alparslan Genel Sekreter
Yeter Kitiş Sayman
Emine Özer Küçük Üye
Münevver Özcan Üye
Gizem Cansız Uçar Üye

DENETİM KURULU


İmatullah Akyar

Tuğçe Türten Kaymaz

Sebile Özdağ
Resim yazısı