Amacımız

Ülkemizde geriatri hemşireliğinin geliştirilmesini sağlamak, yaşlı bireylere bakım veren hemşireler arasında mesleki iletişim ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek, Türkiye’de özel bir hemşirelik alanı olarak geriatri hemşirelerinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine katkıda bulunmak, yaşlıların sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi konusundaki hemşirelerin rol ve işlevlerini desteklemektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim yazısı