Türk Sağlık Sen Web Sitesinde, sendikaları tarafından 14 Ekim 2022 tarihinde “Fiilen Hemşirelik Yapan Ebeler için Başvurumuzu Yaptık” başlıklı yazıda “ebelik diplomasına sahip olup, fiilen hemşirelik görevini ifa eden personellere bir kez daha hemşirelik yetkisi verilmesi”nin talep edildiği açıklanmıştır. Sağlık Bakanlığı’na yapılan bu başvuruyu: Türk Hemşireler Derneği, Türk Ebeler Derneği ve Anadolu Ebeler Derneği olarak kabul etmiyoruz.
Ebelik ve hemşirelik her biri alana özgü bilgi ve beceri gerektiren, farklı eğitim müfredatına sahip, üniversite düzeyinde eğitim gerektiren, görev yetki ve sorumlulukları mevzuatça belirlenmiş iki ayrı sağlık mesleğidir. Ne ebeler hemşirelerin ne de hemşireler ebelerin ikamesidir. Ebelere fiilen hemşirelik yaptırılması mevzuata aykırıdır. Sahada görülen bu yanlış uygulamanın çözümü yanlışı yanlışla meşrulaştırmak değil, her bir sağlık meslek mensubunun eğitimini almış olduğu ve yasal olarak yetkilendirildiği mesleği icrası için mücadele etmektir.
Türk Sağlık Sen’den bu başvuruyu geri çekmesini talep ediyor, hemşirelik ve ebelik mesleklerinin olması gerektiği gibi görev tanımları dahilinde çalıştırılması için atacakları her türlü adımda yanlarında olacağımızı açıklıyoruz.

 

 

Resim yazısı