ULUSAL KURULUŞLAR


1- Türk Geriatri Derneği
www.geriatri.org

2- Akademik Geriatri Derneği
www.akademikgeriatri.org.tr

3- Geriatri Fizyoterapistleri Derneği
www.gfd.org.tr

4- Türk Geriatri ve Gerontoloji Derneği
www.geriatrigerontoloji.org

5- Türk Geriatri Vakfı
www.turkgeriatrivakfi.org.tr

6- Ege Geriatri Derneği
www.egegeriatri.org.tr‎

7- Geriatrik Hematoloji Derneği
www.geriatrikhematoloji.org‎

8- Türk Hemşireler Derneği
www.turkhemsirelerdernegi.org.tr

10- Türk Geriatri Dergisi
www.geriatri.dergisi.org‎

11- Türkiye’de Geriatri – Akademik Geriatri Dergisi
www.akadgeriatri.org

Resim yazısı