*

  YAZIŞMA ADRESİ:
  Prof .Dr. Sevgisun Kapucu (Başkan)
  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
  06100-Ankara

  info@gerhemder.org.tr

  sevgisunkapucu@gmail.com

  Resim yazısı