YAZIŞMA ADRESİ:
Prof .Dr. Sevgisun Kapucu (Başkan)
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
06100-Ankara

info@gerhemder.org.tr

sevgisunkapucu@gmail.com

Resim yazısı