Değerli Üyemiz, 

Geriatri Hemşireliği Derneği 6. Olağan seçimli genel kurulu aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 13.30’da, Talatpaşa Bulvarı 113/35, 06100- Ankara adresinde yapılacaktır. Aynı gün üyelerin üçte iki çoğunluğunun toplanamaması halinde, ikinci toplantı 24 Aralık 2023 Pazar günü saat 13.30’da, Talatpaşa Bulvarı 113/35, 06100- Ankara adresinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.

 

Gündem maddeleri:

  • Açılış ve saygı duruşu
  • Divan Başkanı, Başkan Vekili ve Yazman seçilerek Divan Heyetinin oluşturulması
  • Açılış konuşması
  • Dernek 2021-2022 dönemi yönetim kurulu çalışma raporu, sayman raporu ve denetleme kurulu raporunun okunarak aklanması
  • Dernek tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi
  • Yönetim ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  • Dilek ve öneriler
  • Kapanış

 

GERHEMDER Yönetim Kurulu

Resim yazısı