GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ
5. OLAĞAN SEÇİMİ GENEL KURUL İLANI


Geriatri Hemşireliği Derneği’nin 5. Olağan seçimli genel kurulu 18 Aralık 2021 saat. 14.00 da, çoğunluğun sağlamaması durumunda 25 Aralık 2021 tarih ve 14.00 saatinde Talatpaşa Bulvarı No:35, 06100- Ankara adresinde yapılacaktır.

 

Gündem Maddeleri:

  • Açılış ve saygı duruşu
  • Divan başkanı. Başkan Vekili ve Yazman seçilerek Divan Heyetinin oluşturulması Açılış konuşması
  • Dernek tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi .
  • Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi
  • Dilek ve öneriler
  • Kapanış

NOT: Genel Kurula katılacak üyelerin kayıt ve yoklama sırasında yanında bulundurması gereken evraklar: Kimlik (nüfus cüzdanı ya da ehliyet), aşı sertifikası ya da son 72 saat içinde verilmiş PCR testi veya HES kodu.

Resim yazısı