Geriatri Hemşireleri Derneği 4. Olağan Seçimli Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 15.12.2018 Cumartesi günü saat 09.30’da, Onkoloji Hemşireliği Derneği Talatpaşa Bulvarı No: 113/35 06100  ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün üyelerin üçte iki çoğunluğunun toplanamaması halinde, ikinci toplantı Onkoloji Hemşireliği Derneği Talatpaşa Bulvarı No: 113/35 06100  ANKARA adresinde 22.12.2018  Cumartesi günü saat 14.30’da çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Geriatri Hemşireleri Derneği  Yönetim Kurulu

Gündem Maddeleri;

  • Açılış yoklama, saygı duruşu
  • Divan başkanlık seçimi,
  • Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi
  • Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası
  • Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
  • Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  • Dilek ve temenniler,

Kapanış

Resim yazısı